Sample Page

Vi är ett företag som tillverkar delar till Ford 28 – 48 , aluminium, stål gjutstål rostfritt mm. Gjutet som formpressat. Säljer över hela världen. Vi har långvarig erfarenhet av framställning av gjutning och formning. Från modell eller CAD ritning.